Vårens Konstrunda är INSTÄLLD

Enligt Folkhälsomyndigheten rapporter och prognoser, ser vi inte att något annat beslut kan tas.
Vi följer löpande deras rekommendationer vad gäller; Riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av Covid-19.

https://konstrundanihalland.se/annonsorer/