Regler för marknadsföring av evenemang i kalendern
på Konstliv Hallands hemsida.
 1. Endast medlemmar i Konstliv Halland får marknadsföra sina eventemang i Kalendern. Aktiviteterna skall ha en tydlig anknytning till medlemmarnas konst eller konsthantverk. Som exempel kan nämnas utställningar, konstkurser, workshops, visningar, föredrag, konstresor. Medlemmen skall då vara utställare/guide/handledare även om någon annan är arrangör.
 2. Medlem, som vill lägga in en aktivitet är juridiskt ansvarig för innehållet. Kalenderns Redaktör kan ta bort event, som visar sej inte följa reglerna, efter att ha informerat medlemmen.
 3. De uppgifter som skall ingå i din eventinformation är:
 4. Information om evenemanget i form av en bild i jpg-format samt tillhörande text. Vissa begränsningar råder, när det gäller typsnitt och färger på text, varför det är en fördel om du kan skapa ett dokument i jpg-format med de bilder och den text du vill ha.
 5. Startdag och slutdag samt tider.
 6. Plats med gatuadress, postnummer och ort.
 7. Vilken typ/typer av event det gäller: konstutställning, konstkurs, konstworkshop, konstvisning, konstföredrag, konstresa
 8. Ditt namn samt eventuell arrangörs namn.
 9. Dina kontaktuppgifter, telefon, mail, hemsida, etc.
 10. Eventuellt URL till evenemanget t.ex. https://konstrundanihalland.se.
 11. All information skickas som mail till: kalender@konstrundanihalland.se