Konstrundan

Om Konstliv Halland och Konstrundan i Halland
Föreningen Konstliv Halland är en ideell och opolitisk förening av yrkesverksamma konstnärer och konsthantverkare med säte i Halland. Konstrundan som genomförs varje år vid Kristi himmelsfärdshelgen finansieras dels genom medlemsavgifter och konstlotteri, dels genom offentligt stöd från kommunerna och Region Halland.

Konstrundan i Sverige, som blivit något av en kulturell folkbildningstradition, startade i Skåne i slutet av 1970-talet. Den nyligen bortgångne konstnären, konstvetaren, pedagogen, galleristen med mera Arne Lindqvist, stod bakom initiativet som från början kallades Konstveckan. Han ville med inspiration från så kallade Wein-Wochen i Österrike göra konsten tillgänglig för den breda allmänheten.

De första konstveckorna i Skåne väckte intresse och idén spreds över landet.