Om föreningen Konstliv

Föreningen Konstliv Halland är en ideell och opolitisk förening av yrkesverksamma konstnärer och konsthantverkare med säte i Halland. Konstliv Halland arrangerar varje år Konstrundan i Halland