The Blog

Maria Ytterlid

TEKNIKER: GRAFIK, MÅLERI,

OM MIG

Jag växte upp i ett strängt religiöst hem. Detta har präglat mitt liv och framförallt konsten. Jag har alltid haft en frihetslängtan och gått min egen väg. De senaste åren har jag fokuserat på att fotografera, teckna och måla organiska former. Jag älskar att hämta inspiration från promenader på stranden och sedan överföra små detaljer till större bilder. Dessa detaljer utvecklas sedan genom gradvisa förändringar till abstrakta målningar. Ring mig för besök i min stora, härliga ateljé!

OM MIN KONST

Med kameran fångar jag detaljer i naturen och överför dessa till teckningar och målningar. Jag vrider och tänjer de organiska formerna och ger dem en unik karaktär. Former slingrar över målningen likt en dansares rörelsemönster. Ytor målas över och blir till skuggor. Livet förändras, så även mina ansikten i serien Face to Face. Varje ansikte har sina unika karaktärsdrag. Ibland liknar de seriefigurer som dyker upp ur spontana färgfläckar och linjer. De befolkar min ateljé och blir mina vänner.

TELEFON

070-6724024

ATELJÉADRESS

Rävige, Hagagård 215, Okome

Okome

EPOST

maria@ytterlid.se

HEMSIDA

http://www.mariaytterlid.se

UTSTÄLLARNUMMER

171

ADRESS UNDER KONSTRUNDAN

Rävige
Hagagård 215

©Konstrundan i Halland 2020