Bli medlem

ANSÖKAN FÖR 2021 är nu stängd.

Vill du bli medlem hos oss och delta i Konstrundan? 
Är du verksam som konstnär eller konsthantverkare och är mantalsskriven och verksam i Halland så kan du söka medlemsskap hos oss. Då får du tillgång till ett stort nätverk av yrkesverksamma konstnärer och konsthantverkare i hela Halland. Och du får årligen delta i den stora Konstrundan i Halland med öppna ateljéer och tusentals besökare från när och fjärran.

Du kan vara skolad konstnär eller självlärd (autodidakt), du kan hålla på med konst, konsthantverk m.fl..

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Ansökningstid 1 maj - 15 augusti 2022. OBS! Resten av året är ansökan stängd.
 2. Vi tar en avgift för att behandla din ansökan
 • För att din ansökan skall behandlas, skall du samtidigt med din ansökan ha inbetalt ansökningsavgift 300 kr som du sätter in på föreningens bankgiro: 5124-5116. Märk inbetalningen med ”Ansökan” och ditt namn.
 • Det finns tyvärr ingen garanti för att bli antagen men du hör av oss vilket som.
  Blir du antagen som medlem så välkomnas du av ett kommunombud som slussar in dig i föreningens rutiner.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Här kan du ladda ned en pdf med all info för din ansökan samlad >>

SÅ GÖR DU DIN ANSÖKAN HOS OSS:

Vi vill ha din ansökan mejlad som en zippad mapp till: konstlivhalland@gmail.com
eller skickad via Wetransfer i en zippad mapp som innehåller:

 1. Alla dina personliga data (namn, komplett adress, födelsedata, telefonnummer, emailadress och var du är synlig i sociala medier (ex. hemsida)
 2. Text där du beskriver ditt konstnärsskap med max 500 ord.
 3. CV. samlat på max 2 st. A4.
 4. 10 foton på dina verk (jpg eller png) /filmer eller mix. (med film menas de konstformer som har film som uttryck). Ange alltid teknik.
 5. Bild på kvitto av din inbetalning av anmälningsavgiften.

KRITERIER FÖR ANSÖKAN HOS OSS:
För att få ansöka om medlemskap krävs:

●  Anmälan gäller 1 konstnär.
●  att du är verksam konstnär eller konsthantverkare
●  att du är bosatt och mantalsskriven i Halland. 
●  Du kan vara skolad eller självlärd (autodidakt).
●  Gränsdragningen i vilka konstnärliga discipliner inom bildkonst, skulptur, konsthantverk, performance, interaktion som kan medverka, drar vi vid det konstnärliga uttrycket och inte på hur det genomförs. När vi upplever att en konstart dras över i en annan, än de som angår oss, och blir som exempel mer en illustration, musik, teater eller dansupplevelse, så avslår vi.

MEDLEMSSKAPETS KOSTNADER:
Ansökan:
Ansökningsavgift: 300 kr, engångsavgift för hanteringskostnader kring ansökan. Se info ovan.

Årsavgift/medlemsavgift:
500 kr årligen i medlemsavgift. Oavsett om du deltar i konstrundan eller ej.
1 500 kr (inkl. moms) i Konstrundeavgift/serviceavgift. Den är avdragsgill för dig med företag.

Du kan alltså vara medlem men ej deltaga i Konstrundan. Du får förfrågan varje år om du vill delta. Väljer du att avstå nåt år så kvarstår medlemsskapet ändå.

SOM MEDLEM SKA DU GÖRA 4 SAKER!

 1. Öppna din ateljé under konstrundan Du deltar i Konstrundan i Halland genom att visa dina verk i främst din ateljé eller verkstad – eller annan lämplig utställningslokal. OBS! I dessa lokaler får endast medlemmar i Konstliv Halland visa sina verk under Konstrundan.
 2. Delta i våra samlingsutställningar Vi anordnar flera samlingsutställningar under konstrundan och på dessa förväntas du delta med 1 verk/utställning.
 3. Skylta vägen till din ateljé med vårt sjömärke Vi har sjömärken som vägvisare och du får ett unikt nummer att fästa på dina. I dagsläget får vi själva bygga våra skyltar och instruktion får du som medlem. Räkna med att fixa ett gäng för att skylta vägen till dig.
 4. Marknadsföra Konstrundan med vårt och ditt material Vi fixar allt själva med annonsering i media on- och offline och du måste som medlem hjälpa till att synliggöra oss i dina kanaler. Här visar kommunombudet vägen när du blir medlem.

Detta är en förening där vi hjälps åt. Vi behöver aktiva medlemmar för och i föreningen. Arbetsgrupper för utveckling, sälja annonser till katalogen, telefon och meddelandegrupper, styrelse, uppdragsgrupper, invalsgrupp m.m. Ansvaret måste ligga på oss alla annars fungerar det inte.

Välkommen med din ansökan!