ANSÖKAN ÄR ÖPPEN 1 maj - 15 augusti.

Att ansöka om medlemskap i föreningen Konstliv Halland.

I bedömningen ligger det konstnärliga uttrycket och graden av yrkesverksamhet som grund för våra kriterier till medlemskap och att du är mantalsskriven och bosatt i Halland.

KRITERIER FÖR ANSÖKAN HOS OSS:

Antingen är du yrkesverksam konstnär/konsthantverkare med genomgången utbildning med yrkesmässig inriktning inom konst/konsthantverk och du styrker detta med Cv/meritlista.


eller

utan nämnd utbildning styrker du din yrkesverksamhet med CV/meritlista; ex. representerad, uppdrag, utställningar i galleri/konsthall/museum dvs. i lokaler som drivs av arrangörer vars huvudsakliga syfte är att bedriva utställningsverksamhet.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ansökningstid 1 maj - 15 augusti varje år. OBS! Resten av året är ansökan stängd.

Vi tar en avgift för att behandla din ansökan

 • För att din ansökan skall behandlas, skall du samtidigt med din ansökan ha inbetalt ansökningsavgift 300 kr som du sätter in på föreningens bankgiro: 5124-5116. Märk inbetalningen med ”Ansökan” och ditt namn.
 • Senast den sista september får du besked.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Här kan du ladda ner invalskriterier antagna av årsmötet 2022 >>

SÅ GÖR DU DIN ANSÖKAN HOS OSS:

Vi vill ha din ansökan mejlad som en zippad mapp till: ansokan@konstrundanihalland.se
eller skickad via transfernow.net

i en zippad mapp som innehåller:

 1. Alla dina personliga data (namn, komplett adress, födelsedata, telefonnummer, emailadress och var du är synlig i sociala medier (ex. hemsida)
 2. Text där du beskriver ditt konstnärsskap med max 500 ord.
 3. CV. samlat på max 2 st. A4.
 4. 10 foton på dina verk (300 dpi, filformat jpeg) /filmer eller mix. (med film menas de konstformer som har film som uttryck). Ange alltid teknik.
 5. Bild på kvitto av din inbetalning av anmälningsavgiften.

  MEDLEMSSKAPETS KOSTNADER:

  Ansökan:
  Ansökningsavgift: 300 kr, engångsavgift för hanteringskostnader kring ansökan. Se info ovan.

  Årsavgift/medlemsavgift:
  500 kr årligen i medlemsavgift. Oavsett om du deltar i konstrundan eller ej.
  1 500 kr (inkl. moms) i Konstrundeavgift/serviceavgift. Den är avdragsgill för dig med företag.

  Du kan alltså vara medlem men ej deltaga i Konstrundan. Du får förfrågan varje år om du vill delta. Väljer du att avstå nåt år så kvarstår medlemsskapet ändå.

  SOM MEDLEM SKA DU GÖRA 4 SAKER!

  1. Öppna din ateljé under konstrundan Du deltar i Konstrundan i Halland genom att visa dina verk i främst din ateljé eller verkstad – eller annan lämplig utställningslokal. OBS! I dessa lokaler får endast medlemmar i Konstliv Halland visa sina verk under Konstrundan.
  2. Delta i våra samlingsutställningar Vi anordnar flera samlingsutställningar under konstrundan och på dessa förväntas du delta med 1 verk/utställning.
  3. Skylta vägen till din ateljé med vårt sjömärke Vi har sjömärken som vägvisare och du får ett unikt nummer att fästa på dina. I dagsläget får vi själva bygga våra skyltar och instruktion får du som medlem. Räkna med att fixa ett gäng för att skylta vägen till dig.
  4. Marknadsföra Konstrundan med vårt och ditt material Vi fixar allt själva med annonsering i media on- och offline och du måste som medlem hjälpa till att synliggöra oss i dina kanaler. Här visar kommunombudet vägen när du blir medlem.

  Detta är en förening där vi hjälps åt. Vi behöver aktiva medlemmar för och i föreningen. Arbetsgrupper för utveckling, sälja annonser till katalogen, telefon och meddelandegrupper, styrelse, uppdragsgrupper, invalsgrupp m.m. Ansvaret måste ligga på oss alla annars fungerar det inte.

  Välkommen med din ansökan!

  Bli medlem